Εκτύπωση

 

ΟΜΟΛΟΓΑ 3-ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΣΕ ΕΚΑΤΟΜ.)

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚ/ΝΙΣΜΟΥ   ΛΗΞΗ ΚΟΥΠΟΝΙ ΔΗΜ/ΝΟ ΠΟΣΟ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΤΙΜΗ ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΚΗ ΤΙΜΗ
16/9/2014 ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 17/7/2017 3,50% 589   589   100,100
17/7/2014 ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 17/7/2017 3,50% 1.500   1.500   99,650
5/5/2009 ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 20/3/2012 4,30% 7.500 13.800 7.500   101,726
17/2/2009 ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 20/3/2012 4,30% 7.000 10.500 7.000   99,757
18/11/2008 ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 20/3/2011 3,80% 1.300 5.018 1.670 99,682 99,763
8/7/2008 ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 20/3/2011 3,80% 1.600 4.859 2.240 97,363 97,399
22/4/2008 ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 20/3/2011 3,80% 1.600 4.626 2.240 98,513 98,561
29/1/2008 ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 20/3/2011 3,80% 1.900 5.914 2.660 100,012 100,094
13/11/2007 ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 21/6/2009 3,40% 1.400 5.051 1.521 99,040 99,104