ΟΜΟΛΟΓΑ 30-ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε εκατ)

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚ/ΝΙΣΜΟΥ   ΛΗΞΗ ΚΟΥΠΟΝΙ ΔΗΜ/ΝΟ ΠΟΣΟ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΤΙΜΗ ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΚΗ ΤΙΜΗ
15/1/2008 ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 20/9/2040 4,60% 4.000 7.780 4.000   93,522
6/2/2007 ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 20/9/2040 4,60% 4.000 11.226 4.000   99,957
14/2/2006 ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 20/9/2037 4,50% 3.000 5.870 4.000   106,151
7/3/2005 ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 20/9/2037 4,50% 5.000 9.115 5.000   100,482