ΟΜΟΛΟΓΑ 5-ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε εκατ)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚ/ΝΙΣΜΟΥ   ΛΗΞΗ ΚΟΥΠΟΝΙ ΔΗΜ/ΝΟ ΠΟΣΟ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΤΙΜΗ ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΚΗ ΤΙΜΗ
5/2/2019 ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 2/4/2024 3,45% 2.500 10.200 2.500   99,314
1/8/2017 ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 1/8/2022 4,375% 3.000 4.962 3.000   98,906
16/9/2014 ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 17/4/2019 4,75% 1.031   1.031   102,400
17/4/2014 ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 17/4/2019 4,75% 3.000 20.000 3.000   99,133
2/2/2010 ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 20/8/2015 6,10% 8.000 25.000 8.000   99,339
7/4/2009 ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 20/8/2014 5,50% 7.000 10.500 7.000   102,230
28/1/2009 ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 20/8/2014 5,50% 5.500 7.350 5.500   99,346
23/9/2008 ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 20/8/2013 4,00% 1.400 6.342 1.960 96,45 96,501
10/6/2008 ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 20/8/2013 4,00% 1.600 5.110 2.240 94,84 94,904
18/3/2008 ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 20/8/2013 4,00% 1.500 3.281 1.810 99,6 99,679
11/12/2007 ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 20/8/2012 4,10% 1.500 5.039 1.680 99,181 99,253
18/9/2007 ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 20/8/2012 4,10% 1.500 5.154 1.800 99,2 99,301
29/5/2007 ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 20/8/2012 4,10% 1.600 6.386 1.984 98,43 98,513
27/2/2007 ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 20/8/2012 4,10% 1.700 6.242 2.380 100,48 100,571