Εκτύπωση

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ
     
  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
  ΕΝΤΟΚΑ 26 ΕΒΔ. ΕΝΤΟΚΑ 26 ΕΒΔ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 24/2/2021 27/1/2021
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 26/2/2021 29/1/2021
ΛΗΞΗ 27/8/2021 30/7/2021
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 625.000.000 625.000.000
ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  1.520.000.000 1.249.000.000
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 1.240.000.000 959.000.000
ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 280.000.000 290.000.000
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 2,43 2,00
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΠΟΣΟ 812.500.000 812.500.000
ΑΠΟΔΟΣΗ -0,28% -0,28%
ΤΙΜΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 100,142 100,142
CUT-OFF RATIO 52,00% 3,00%
     
Β' ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ    
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 187.500.000 187.500.000
ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΠΟΣΟ 187.500.000 187.500.000