Εκτύπωση

 

 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΕΔ
ΕkΚΔΟΣΗ ΝΕΟΥ  10ετους ομολογου 0,75% λήξεως 18-6-2031
Εκδότης Ελληνική Δημοκρατία
Ποσό Έκδοσης 3,5 δις  Ευρώ
Λήξη 18-Ιουν-31
Κουπόνι 0,75%
Τιμή έκδοσης 99,436%
Περιθώριο MS+100bps
Απόδοση 0,807%
Ημερομηνία Διακανονισμού 5-Φεβ-21
Κύριοι Ανάδοχοι Barclays, Citi, Deutsche bank, Morgan stanley,Nomura,Eurobank
Πιστοληπτική Ικανότητα Bα3/BB-/BB/BBL (Moody’s stb./S&P stb./Fitch stb./DBRS stb.)
Χρηματιστήριο Εισαγωγής Χρηματιστήριο Αθηνών
Πολλαπλότητα 1000
Προμήθεια 0,175%
Εφαρμοστέο Δίκαιο Αγγλικό