Εκτύπωση

Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη-ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 11ης Απριλίου 2018, έγιναν δεκτές  οι  παρακάτω προσφορές.

 

ENTOKA ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

13 εβδομάδων

€ 187.500.000

99,801

 

  

 Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 13 Απριλίου 2018.