Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη-ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 52 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 12ης Ιουνίου 2019, έγιναν δεκτές  οι  παρακάτω προσφορές.  

 

ENTOKA ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

52 εβδομάδων

€ 187.500.000

99,530

 

  

 Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019.