Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη-ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 3ης Ιουλίου 2019, έγιναν δεκτές  οι  παρακάτω προσφορές.     

 

ENTOKA ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

26 εβδομάδων

€ 375.000.000

99,884

 

  

 Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019.