Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη-ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 52 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 11ης Μαρτίου 2020, έγιναν δεκτές  οι  παρακάτω προσφορές.

 

ENTOKA ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

52 εβδομάδων

€ 112.500.000

99,758

 

 

 Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020.