Εκτύπωση

Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη-ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 29ης Απριλίου 2020, έγιναν δεκτές  οι  παρακάτω προσφορές.      

 

ENTOKA ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

26 εβδομάδων

€ 300.000.000

99,820

 

  

 Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Δευτέρα 4 Μαΐου  2020.