Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη-ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 4ης Μαρτίου 2014, έγιναν δεκτές οι παρακάτω προσφορές.        

ENTOKA ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

26 εβδομάδων

€ 262.500.000

98,213

 

   

 Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 7 Μαρτίου 2014.