ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ  ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ

 

Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη-ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 6ης Μαρτίου 2012, έγιναν δεκτές οι παρακάτω προσφορές.        

 

ENTOKA ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

26 εβδομάδων

€ 262.500.000

97,630

 

   

 

 

Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 9 Μαρτίου 2012.