ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ  ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 13 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ 

Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη-ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 20ης Μαρτίου 2012, έγιναν δεκτές  οι  παρακάτω προσφορές.      

 

ENTOKA ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

13 εβδομάδων

€ 300.000.000

98,937

 

  

 Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 23 Μαρτίου 2012.