Εκτύπωση

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής τον Αύγουστο 2018, προκύπτουν προκλήσεις που σχετίζονται κυρίως με την κάλυψη των μελλοντικών μικτών χρηματοδοτικών αναγκών του Ελληνικού Δημοσίου καθώς και με τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου δημοσίου χρέους.

Ως εκ τούτου ο ΟΔΔΗΧ έχει θέσει τους ακόλουθους βασικούς στόχους αναφορικά με τη μελλοντική στρατηγική διαχείρισης δημοσίου χρέους: