Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη-ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 9ης Μαΐου 2018, έγιναν δεκτές  οι  παρακάτω προσφορές.        

 

ENTOKA ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

13 εβδομάδων

€ 262.500.000

99,850

 

  

 Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 11 Μαΐου 2018.

 

Date 30/9/2022
   
Table 1. Portfolio Risk Metrics(Preliminary  data)  
Weighted Average Life 19,81 years
Weighted Average Time to next refixing  18,60 years
Refinancing Risk 1Y 7,79%
Refinancing Risk 5Y 19,11%
Refixing Risk 1Y 15,52%
Refixing Risk 5Y 25,26%
Ratio Foreign Debt to Total Debt (before derivatives) 0,01%
Ratio Foreign Debt to Total Debt (after derivatives) 0,00%
Ratio Floating Debt to Total Debt (before derivatives) 15,75%
Ratio Floating Debt to Total Debt (after derivatives) 0,00%
   
Table 2. Portfolio Risk Metrics  
Date Total outstanding General Government  debt (Mln €)
2021Q2 354.010
2021Q3 357.295
2021Q4 353.389
2022Q1 357.665
2022Q2 359.110
2022Q3(Preliminary data) 357.700

Ratio of floating rate is calculated including interest rate swap transactions and the use of funding instruments by ESM regarding the loans that  ESM has granted to the Hellenic Republic.The Risk Metrics and stock of debt are presented in terms of General Government debt.