ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ  ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ

 

Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη-ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 8ης Μαΐου 2012, έγιναν δεκτές οι παρακάτω προσφορές.

 

ENTOKA ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

26 εβδομάδων

€ 300.000.000

97,684

 

   

Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 11 Μαΐου 2012.