Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη-ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 6ης Νοεμβρίου 2012, έγιναν δεκτές οι παρακάτω προσφορές.        

ENTOKA ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

26 εβδομάδων

€ 300.000.000

97,821

 

   

Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2012.