Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη-ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 4 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 13ης Νοεμβρίου 2012, έγιναν δεκτές οι παρακάτω προσφορές.       

 

ENTOKA ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

4 εβδομάδων

€ 637.500.000

99,694

 

 

 

 

 

 

 Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2012.