Εκτύπωση

Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη-ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 27ης Ιανουαρίου 2021, έγιναν δεκτές  οι  παρακάτω προσφορές.     

 

ENTOKA ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

26 εβδομάδων

€ 187.500.000

100,142

 

  

 Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021.