Εκτύπωση

Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη-ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 52 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 9ης Ιουνίου 2021, έγιναν δεκτές οι παρακάτω προσφορές.    

 

ENTOKA ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

52 εβδομάδων

€ 300.000.000

100,310

 

  

Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021.