Εκτύπωση

Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη-ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 52 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 8ης Σεπτεμβρίου 2021, έγιναν δεκτές οι παρακάτω προσφορές.       

 

ENTOKA ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

52 εβδομάδων

€ 187.500.000

100,314

 

  

Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021.