Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη-ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 29ης Σεπτεμβρίου 2021, έγιναν δεκτές οι παρακάτω προσφορές.      

 

ENTOKA ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

26 εβδομάδων

€ 187.500.000

100,200

 

  

Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2021.