Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη-ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 4ης Ιανουαρίου 2022, έγιναν δεκτές οι παρακάτω προσφορές.    

 

ENTOKA ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

13 εβδομάδων

€ 187.500.000

100,101

 

  

Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2022.