Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη-ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 1ης Ιουνίου 2022, έγιναν δεκτές οι παρακάτω προσφορές.       

 

ENTOKA ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

26 εβδομάδων

€ 187.500.000

100,016

 

  

Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022.