Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη-ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 52 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 8ης Ιουνίου 2022, έγιναν δεκτές οι παρακάτω προσφορές.       

ENTOKA ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

52 εβδομάδων

€ 300.000.000

99,168

 

Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022.