Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη-ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 3ης Αυγούστου 2022, έγιναν δεκτές οι παρακάτω προσφορές.

 

ENTOKA ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

13 εβδομάδων

€ 187.500.000

99,886

 

  

Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022.