Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη-ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 52 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 7ης Σεπτεμβρίου, έγιναν δεκτές οι παρακάτω προσφορές.        

 

ENTOKA ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

52 εβδομάδων

€ 187.500.000

98,047

 

  

Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022.