Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη-ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 22ας Φεβρουαρίου 2023, έγιναν δεκτές οι παρακάτω προσφορές.       

ENTOKA ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

26 εβδομάδων

€ 187.500.000

98.472

  

Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023.