Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη-ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 52 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 8ης Μαρτίου 2023, έγιναν δεκτές οι παρακάτω προσφορές.        

ENTOKA ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

52 εβδομάδων

€ 187.500.000

96.346

  

Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023.