Εκτύπωση

 

Εταιρείες Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητες Πιστοληπτική Ικανότητα Προοπτική Ημερομηνία Τελευταίας Αξιολόγησης
MOODY'S Ba3 Σταθερή Σεπτέμβριος 2022
FITCH BB Θετική Οκτώβριος 2022
STANDARD & POOR'S BB+ Σταθερή Οκτώβριος 2022
RATING AND INVESTMENT BB+ Σταθερή Ιούνιος 2022
DBRS BB(High) Σταθερή Σεπτέμβριος  2022
SCOPE RATINGS BB+ Σταθερή Σεπτέμβριος 2021