Εκτύπωση

Το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης στις 30.06.2021 ανέρχεται σε:

€387,3 δισεκ.