Εκτύπωση

Το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης στις 31.12.2020 ανέρχεται σε:

€374 δισεκ.