Εκτύπωση

Το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης στις 30.09.2021 ανέρχεται σε:

€386,8 δισεκ.