ΟΜΟΛΟΓΑ 10-ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε εκατ)

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚ-ΣΜΟΥ   ΛΗΞΗ ΚΟΥΠΟΝΙ ΔΗΜ/ΝΟ ΠΟΣΟ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΤΙΜΗ  ΤΙΜΗ
18/6/2020 ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 18/6/2030 1,5% 3.000 15.700 3.000   99,375
15/10/2019 ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 12/3/2029 3,875% 1.500 7.600 1.500   120,686
12/3/2019 ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 12/3/2029 3,875% 2.500 11.800 2.500   99,796
11/3/2010 ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 19/6/2020 6,25% 5.000 16.145 5.000   98,742
10/6/2009 ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 19/7/2009 6,00% 8.000 20.600 8.000   103,555
11/3/2009 ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 19/7/2009 6,00% 7.500 11.700 7.500   98,929
21/10/2008 ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 20/7/2018 4,60% 1.500 5.018 2.047 97,926 98,005
26/8/2008 ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 20/7/2018 4,60% 1.600 4.824 1.920 98,420 98,490
13/5/2008 ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 20/7/2018 4,60% 4.000 7.513 4.000   99,278
16/10/2007 ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 20/7/2017 4,30% 1.500 5.668 2.100 97,230 97,357
10/7/2007 ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 20/7/2017 4,30% 1.600 6.629 2.240 95,760 95,822
17/4/2007 ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 20/7/2017 4,30% 1.500 7.596 2.100 98,880 99,006
10/1/2007 ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 20/7/2017 4,30% 5.000 9.064 5.000   99,918