ΟΜΟΛΟΓΑ 10-ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε εκατ)
                 
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΙΑΚ-ΣΜΟΥ   ΛΗΞΗ ΚΟΥΠΟΝΙ ΔΗΜ/ΝΟ ΠΟΣΟ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΤΙΜΗ  ΤΙΜΗ
21/11/2022 ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 18/6/2032 1,75% 200 1.026 200   79,350
18/7/2022 ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 18/6/2032 1,75% 500 1.934 500   84,300
22/1/2022 ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 18/6/2032 1,75% 3.000 15.000 3.000   99,197
18/6/2021 ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 18/6/2031 0,75% 2.500 30.331 2.500   98,685
5/2/2021 ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 18/6/2031 0,75% 3.500 31.000 3.500   99,436
9/9/2020 ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 18/6/2030 1,5% 2.500 18.556 2.500   102,870
18/6/2020 ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 18/6/2030 1,5% 3.000 15.700 3.000   99,375
15/10/2019 ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 12/3/2029 3,875% 1.500 7.600 1.500   120,686
12/3/2019 ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 12/3/2029 3,875% 2.500 11.800 2.500   99,796