ΟΜΟΛΟΓΑ 10-ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε εκατ)
                 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚ-ΣΜΟΥ   ΛΗΞΗ ΚΟΥΠΟΝΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ  ΠΟΣΟ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΠΟΣΟ   ΤΙΜΗ
26/6/2024 ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 15/6/2034 3,375% 200 727 200   98,500
29/5/2024 ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 15/6/2034 3,375% 250 835 250   98,911
6/2/2024 ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 15/6/2034 3,375% 4.000 35.223 4.000   99,130
22/11/2023 ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 15/6/2033 4,250% 200 933 200   103,850
25/10/2023 ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 15/6/2033 4,250% 250 947 250   99,320
27/9/2023 ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 15/6/2033 4,250% 200 1.016 200   101,850
24/5/2023 ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 15/6/2033 4,250% 250 1.321 250   102,310
26/4/2023 ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 15/6/2033 4,250% 300 1.696 300   99,520
24/1/2023 ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 15/6/2033 4,250% 3.500 21.900 3.500   99,782
21/11/2022 ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 18/6/2032 1,750% 200 1.026 200   79,350
18/7/2022 ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 18/6/2032 1,750% 500 1.934 500   84,300
22/1/2022 ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 18/6/2032 1,750% 3.000 15.000 3.000   99,197
18/6/2021 ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 18/6/2031 0,750% 2.500 30.331 2.500   98,685
5/2/2021 ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 18/6/2031 0,750% 3.500 31.000 3.500   99,436
9/9/2020 ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 18/6/2030 1,500% 2.500 18.556 2.500   102,870
18/6/2020 ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 18/6/2030 1,500% 3.000 15.700 3.000   99,375
15/10/2019 ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 12/3/2029 3,875% 1.500 7.600 1.500   120,686
12/3/2019 ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 12/3/2029 3,875% 2.500 11.800 2.500   99,796