Ο Ο.Δ.ΔΗ.Χ. διευθύνεται από τον Γενικό Διευθυντή και διαρθρώνεται κατά την εξής διάταξη:

 

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΟΔΔΗΧ GR