ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΝΠΔΔ

Ταχυδρομική διεύθυνση: Ομήρου 8, 105 64, Αθήνα

ΤΗΛ. 210 3701800

FAX. 2103701850

URL : http://www.pdma.gr

Email: pdma@pdma.gr