Εταιρείες Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητες Πιστοληπτική Ικανότητα Προοπτική Ημερομηνία Τελευταίας Αξιολόγησης
MOODY'S Ba3 Σταθερή Νοέμβριος  2020
FITCH BB Σταθερή Ιανουάριος 2021
STANDARD & POOR'S BB Θετική Απρίλιος 2021
RATING AND INVESTMENT BB Σταθερή Μάρτιος   2021
DBRS BB Θετική Σεπτέμβριος 2021
SCOPE RATINGS BB+ Σταθερή Σεπτέμβριος 2021