Εταιρείες Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητες Πιστοληπτική Ικανότητα Προοπτική Ημερομηνία Τελευταίας Αξιολόγησης
MOODY'S Ba3 Σταθερή Σεπτέμβριος 2022
FITCH BB+ Σταθερή Ιανουάριος 2023
STANDARD & POOR'S BB+ Σταθερή Οκτώβριος 2022
RATING AND INVESTMENT BB+ Σταθερή Ιούνιος 2022
DBRS BB(High) Σταθερή Σεπτέμβριος  2022
SCOPE RATINGS BB+ Θετική Δεκέμβριος 2022


 Rating_Publisher_File_30-01-2023.jpg