Εταιρείες Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητες Πιστοληπτική Ικανότητα Προοπτική Ημερομηνία Τελευταίας Αξιολόγησης
MOODY'S Ba1 Σταθερή Σεπτέμβριος 2023
FITCH BB+ Σταθερή Ιανουάριος 2023
STANDARD & POOR'S BBB- Σταθερή Οκτώβριος  2023
RATING AND INVESTMENT BBB- Σταθερή Ιούλιος 2023
DBRS BBB(Low) Σταθερή Σεπτέμβριος 2023
SCOPE RATINGS BBB- Σταθερή Αυγουστος  2023

cr231023gr.png