Το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης στις 31.03.2021 ανέρχεται σε:

€380,79 δισεκ.