Το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης στις 30.09.2022 ανέρχεται σε:

€393,5 δισεκ.