Το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης στις 30.06.2022 ανέρχεται σε:

€394,2 δισεκ.