Το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης στις 30.06.2023 ανέρχεται σε:

€404,7 δισεκ.

 

Υψος_Χρέους_18-08-23.png