Το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης στις 30.09.2018 ανέρχεται σε:

€356 δισεκ.