Το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης στις 30.06.2020 ανέρχεται σε:

€362,9 δισεκ.