Το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης στις 31.03.2018 ανέρχεται σε:

€343,7 δισεκ.