Το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης στις 30.09.2020 ανέρχεται σε:

€364,9 δισεκ.