Το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης στις 30.04.2019 ανέρχεται σε:

€355,3 δισεκ.