Το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης στις 31.03.2020 ανέρχεται σε:

€361,8 δισεκ.