Το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης στις 31.12.2019 ανέρχεται σε:

€356 δισεκ.