Το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης στις 30.06.2018 ανέρχεται σε:

€345,4 δισεκ.