Το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης στις 30.09.2019 ανέρχεται σε:

€353,8 δισεκ.