Το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης στις 30.04.2019 ανέρχεται σε:

€356,5 δισεκ.