Εταιρείες Αξιολόγησης Πιστοληπτικής ΙκανότητεςΠιστοληπτική ΙκανότηταΠροοπτικήΗμερομηνία
MOODY'S Caa3 Σταθερή Σεπτέμβριος 2015
FITCH CCC Σταθερή Αύγουστος 2015
STANDARD & POOR'S B- Σταθερή Ιανουάριος 2016
RATING AND INVESTMENT CC Σταθερή Ιούνιος 2015