ΟΜΟΛΟΓΑ 20-ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε εκατ)

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚ/ΝΙΣΜΟΥ   ΛΗΞΗ ΚΟΥΠΟΝΙ ΔΗΜ/ΝΟ ΠΟΣΟ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΤΙΜΗ ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΚΗ ΤΙΜΗ
14/10/2003 ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 22/10/2022 5,90% 1.000 4.235 1.200 110,540 110,617
8/4/2003 ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 22/10/2022 5,90% 1.200 2.694 1.680 110,321 110,420
22/10/2002 ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 22/10/2022 5,90% 1.300 4.071 1.606 105,750 105,766
17/4/2002 ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 22/10/2022 5,90% 3.500 6.850 3.500   99,796
12/6/2001 ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 22/10/2019 6,50% 1.000 2.338 1.400 106,565 106,603
13/2/2001 ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 22/10/2019 6,50% 1.200 5.273 1.680 108,469 108,501