ΟΜΟΛΟΓΑ 20-ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε εκατ)
                 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚ-ΣΜΟΥ   ΛΗΞΗ ΚΟΥΠΟΝΙ ΔΗΜ/ΝΟ ΠΟΣΟ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΠΟΣΟ   ΤΙΜΗ
28/6/2023 ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 30/1/2042 4,20% 200 1.232 200   102,690
6/6/2022 ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 30/1/2042 4,20% 150 675 150   109,000