ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ  2020
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΙ
1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 13 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ 
29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ