ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ IOYNIOY 2019
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΙ
3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019  ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 13 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ