ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2022  
   
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  ΤΙΤΛΟΙ ISIN
2   ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 13 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ GR0000214206
23  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ GR0002229954