ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ  ΙΟΥΝΙΟΥ    2021
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  ΤΙΤΛΟΙ
2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
9    ΙΟΥΝΙΟΥ      2021 ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 52 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ