ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ        2022  
   
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  ΤΙΤΛΟΙ ISIN
30   ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ     2022 ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ GR0002239086
7   ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ     2022 ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 52 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ GR0004130564
28   ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ     2022 ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ GR0002240092