ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ      2021
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  ΤΙΤΛΟΙ
29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ    2021 ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
6      ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ       2021 ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 13 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ