ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ  ΙΟΥΝΙΟΥ-ΙΟΥΛΙΟΥ    2022  
   
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  ΤΙΤΛΟΙ ISIN
29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ GR0002233022
6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 13 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ GR0000217233
27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ GR0002235043