Πρόγραμμα δανεισμού B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2024:   
   
   
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΕΝΤΟΚΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ  2024  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  ΤΙΤΛΟΙ ISIN
26/6/2024 ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ GR0002261304
3/7/2024 ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 13 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ GR0000233396
24/7/2024 ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ GR0002263326
31/7/2024 ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 13 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ GR0000234402
21/8/2024 ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ GR0002264332
4/9/2024 ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 52 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ GR0004137635
25/9/2024 ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ GR0002265347
2/10/2024 ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 13 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ GR0000235417
23/10/2024 ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ GR0002266352
30/10/2024 ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 13 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ GR0000236423
27/11/2024 ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ GR0002267368
4/12/2024 ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 52 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ GR0004138641
23/12/2024 ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ GR0002268374
       
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2024  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  ΤΙΤΛΟΙ Νέα έκδοση  ή Επανέκδοση
19/6/2024 ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΟΕΔ Επανέκδοση
17/7/2024 ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΟΕΔ Επανέκδοση
18/9/2024 ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΟΕΔ Επανέκδοση
16/10/2024 ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΟΕΔ Επανέκδοση
20/11/2024 ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΟΕΔ Επανέκδοση
Το ανωτέρω πρόγραμμα δημοπρασιών Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) αποτελεί μέρος της εκδοτικής δραστηριότητας του Ελληνικού Δημοσίου για το τρέχον  έτος, ενώ παράλληλα στοχεύει στη βελτίωση της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς των ελληνικών κρατικών ομολόγων. Ο ΟΔΔΗΧ θα ανακοινώνει την τελική απόφασή του αναφορικά με (i) τη διενέργεια της προγραμματισμένης δημοπρασίας (ii) το ISIN  των εκδόσεων ΟΕΔ που θα δημοπρατηθούν και (iii) το ύψος των  δημοπρατούμενων ποσών, μία ημέρα πριν από την ημερομηνία εκάστης δημοπρασίας, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική πληροφόρηση από την ομάδα των  Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς.