ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ  ΕΝΤΟΚΩΝ   3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  ΤΙΤΛΟΙ ISIN
5/7/2023 ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 13 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ GR0000225319
26/7/2023 ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ GR0002249184
2/8/2023 ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 13 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ GR0000226325
23/8/2023 ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ GR0002250190
6/9/2023 ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 52 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ GR0004133592
27/9/2023 ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ GR0002251206
       
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ  ΟΜΟΛΟΓΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ   
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  ΤΙΤΛΟΙ Νέα έκδοση  ή Επανέκδοση
19/7/2023 ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΟΕΔ Επανέκδοση
20/9/2023 ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΟΕΔ Επανέκδοση
18/10/2023 ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΟΕΔ Επανέκδοση
15/11/2023 ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΟΕΔ Επανέκδοση
Το ανωτέρω πρόγραμμα δημοπρασιών Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) αποτελεί μέρος της εκδοτικής δραστηριότητας του Ελληνικού Δημοσίου για το έτος 2023, ενώ παράλληλα στοχεύει στη βελτίωση της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς των ελληνικών κρατικών ομολόγων. Ο ΟΔΔΗΧ θα ανακοινώνει την τελική απόφασή του αναφορικά με (i) τη διενέργεια της προγραμματισμένης δημοπρασίας (ii) το ISIN  των εκδόσεων ΟΕΔ που θα δημοπρατηθούν και (iii) το ύψος των  δημοπρατούμενων ποσών, μία ημέρα πριν από την ημερομηνία εκάστης δημοπρασίας, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική πληροφόρηση από την ομάδα των  Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς.