ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ
     
  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
  ΕΝΤΟΚΑ 13 ΕΒΔ. ΕΝΤΟΚΑ 13 ΕΒΔ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 9/10/2019 7/8/2019
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 11/10/2019 9/8/2019
ΛΗΞΗ 10/1/2020 8/11/2019
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 375.000.000 625.000.000
ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  1.018.000.000 993.000.000
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 858.000.000 804.000.000
ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 160.000.000 189.000.000
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 2,73 1,59
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΠΟΣΟ 487.500.000 812.500.000
ΑΠΟΔΟΣΗ -0,020% 0,095%
ΤΙΜΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 100,005 99,976
CUT-OFF RATIO 50,00% 30,00%
     
Β' ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ    
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 112.500.000 187.500.000
ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΠΟΣΟ 112.500.000  187.500.000