ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ
     
  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
  ΕΝΤΟΚΑ 26 ΕΒΔ. ΕΝΤΟΚΑ 26 ΕΒΔ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 1/7/2020 3/6/2020
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 3/7/2020 5/6/2020
ΛΗΞΗ 4/1/2021 4/12/2020
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 625.000.000 1.000.000.000
ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  1.757.000.000 2.312.000.000
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 1.517.000.000 1.982.000.000
ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 240.000.000 330.000.000
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 2,81 2,31
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΠΟΣΟ 812.500.000 1.300.000.000
ΑΠΟΔΟΣΗ 0,13% 0,25%
ΤΙΜΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 99,934 99,874
CUT-OFF RATIO 56,00% 43,00%
     
Β' ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ    
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 187.500.000 300.000.000
ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΠΟΣΟ   300.000.000