ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ
     
  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
  ΕΝΤΟΚΑ 13 ΕΒΔ. ΕΝΤΟΚΑ 13 ΕΒΔ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 5/1/2021 4/11/2020
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 8/1/2021 6/11/2020
ΛΗΞΗ 9/4/2021 5/2/2021
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 625.000.000 625.000.000
ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  1.217.000.000 1.312.000.000
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 962.000.000 1.012.000.000
ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 255.000.000 300.000.000
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 1,95 2,10
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΠΟΣΟ 812.500.000 812.500.000
ΑΠΟΔΟΣΗ -0,32% -0,20%
ΤΙΜΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 100,080 100,051
CUT-OFF RATIO 18,00% 68,00%
     
Β' ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ    
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 187.500.000 187.500.000
ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΠΟΣΟ 187.500.000 187.500.000