ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ
     
  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
  ΕΝΤΟΚΑ 13 ΕΒΔ. ΕΝΤΟΚΑ 13  ΕΒΔ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 10/4/2019 6/2/2019
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 12/4/2019 8/2/2019
ΛΗΞΗ 12/7/2019 10/5/2019
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 625.000.000 625.000.000
ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  1.410.000.000 1.316.000.000
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 1.177.000.000 1.086.000.000
ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 233.000.000 230.000.000
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 2,26 2,11
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΠΟΣΟ 812.500.000 812.500.000
ΑΠΟΔΟΣΗ 0,35% 0,50%
ΤΙΜΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 99,912 99,874
CUT-OFF RATIO 67% 56%
     
Β' ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ    
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 187.500.000 187.500.000
ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΠΟΣΟ 187.500.000 187.500.000