ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ
     
  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
  ΕΝΤΟΚΑ 13 ΕΒΔ. ΕΝΤΟΚΑ 13 ΕΒΔ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 8/4/2020 5/2/2020
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 14/4/2020 7/2/2020
ΛΗΞΗ 10/7/2020 8/5/2020
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 375.000.000 375.000.000
ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  743.000.000 753.000.000
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 615.000.000 612.000.000
ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 128.000.000 141.000.000
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 1,98 2,01
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΠΟΣΟ 487.500.000 487.500.000
ΑΠΟΔΟΣΗ 0,29% -0,10%
ΤΙΜΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 99,930 100,026
CUT-OFF RATIO 29,00% 16,00%
     
Β' ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ    
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 112.500.000 112.500.000
ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΠΟΣΟ 112.500.000 112.500.000