ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ
     
  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
  ΕΝΤΟΚΑ 52 ΕΒΔ. ΕΝΤΟΚΑ 52 ΕΒΔ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 9/9/2020 10/6/2020
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 11/9/2020 12/6/2020
ΛΗΞΗ 10/9/2021 11/6/2021
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 625.000.000 1.000.000.000
ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  1.633.000.000 1.888.000.000
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 1.291.000.000 1.460.000.000
ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 342.000.000 428.000.000
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 2,61 1,89
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΠΟΣΟ 812.500.000 1.300.000.000
ΑΠΟΔΟΣΗ 0,00% 0,25%
ΤΙΜΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 100,000 99,749
CUT-OFF RATIO 80,00% 7,00%
     
Β' ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ    
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 187.500.000 300.000.000
ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΠΟΣΟ 187.500.000 300.000.000