ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ
     
  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
  ΕΝΤΟΚΑ 52 ΕΒΔ. ΕΝΤΟΚΑ 52 ΕΒΔ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 8/6/2022 9/3/2022
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 10/6/2022 11/3/2022
ΛΗΞΗ 9/6/2023 10/3/2023
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 1.000.000.000 625.000.000
ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  1.484.000.000 863.000.000
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 1.149.000.000 661.000.000
ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 335.000.000 202.000.000
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 1,48 1,38
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΠΟΣΟ 1.300.000.000 812.500.000
ΑΠΟΔΟΣΗ 0,83% -0,23%
ΤΙΜΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 99,168 100,230
CUT-OFF RATIO 70,00% 90,00%
     
Β' ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ    
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 300.000.000 187.500.000
ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΠΟΣΟ 300.000.000 187.500.000