ΕΝΤΟΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 52 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ (ACT/360)
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
Ημ/νία δημοπρασίας 5/6/2024 6/3/2024
Ημ/νία έκδοσης 7/6/2024 8/3/2024
Ημ/νία λήξης 6/6/2025 7/3/2025
Δημοπρατούμενο ποσό (Εκατ. Ευρώ)  500 625
Ύψος προσφορών (Εκατ. Ευρώ)  1,147 1,196
     Ανταγωνιστικές Προσφορές   815 707
     Μη Ανταγωνιστικές Προσφορές   332 195
Αποδεκτό ποσό Δημοπρασίας           (Εκατ. Ευρώ)  600 812.5
Συντελεστής κάλυψης 2,29 1,44
Απόδοση 3,34% 3,73%
Τιμή Δημοπρασίας 96,730% 96,370%
Cut - off  ratio 75% 80%
     Συμπληρωματικές Προσφορές δεύτερης ημέρας    
- -
-Εγκεκριμένο ποσό (Εκατ. Ευρώ)   - -
-Εξασκούμενο ποσό (Εκατ. Ευρώ)    
Συνολικά αποδεκτό ποσό (Εκατ. Ευρώ)  600 812,5