ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ
     
  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
  ΕΝΤΟΚΑ 26 ΕΒΔ. ΕΝΤΟΚΑ 26 ΕΒΔ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 26/1/2022 29/12/2021
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 28/1/2022 31/12/2021
ΛΗΞΗ 29/7/2022 1/7/2022
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 625.000.000 375.000.000
ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  1.289.000.000 1.118.000.000
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 1.069.000.000 901.000.000
ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 220.000.000 217.000.000
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 2,06 2,98
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΠΟΣΟ 812.500.000 487.500.000
ΑΠΟΔΟΣΗ -0,43% -46,00%
ΤΙΜΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 100,218 100,231
CUT-OFF RATIO 34,00% 9,41%
     
Β' ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ    
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 187.500.000 112.500.000
ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΠΟΣΟ 187.500.000 112.500.000