ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ
     
  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
  ΕΝΤΟΚΑ 26 ΕΒΔ. ΕΝΤΟΚΑ 26 ΕΒΔ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 27/9/2023 23/8/2023
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 29/9/2023 25/8/2023
ΛΗΞΗ 29/3/2024 23/2/2024
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 625.000.000 625.000.000
ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  1.287.000.000 1.190.000.000
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 1.039.000.000 850.000.000
ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 248.000.000 340.000.000
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 2,06 1,90
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΠΟΣΟ 812.500.000 812.500.000
ΑΠΟΔΟΣΗ 3,90% 3,83%
ΤΙΜΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 98,066 98,100
CUT-OFF RATIO 16,00% 40,00%
     
Β' ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ    
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 187.500.000 187.500.000
ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΠΟΣΟ   187.500.000