ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ
     
  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
  ΕΝΤΟΚΑ 52 ΕΒΔ. ΕΝΤΟΚΑ 52 ΕΒΔ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 8/9/2021 9/6/2021
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 10/9/2021 11/6/2021
ΛΗΞΗ 9/9/2022 10/6/2022
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 625.000.000 1.000.000.000
ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  1.018.000.000 1.575.000.000
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 773.000.000 1.175.000.000
ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 245.000.000 400.000.000
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 1,63 1,58
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΠΟΣΟ 812.500.000 1.300.000.000
ΑΠΟΔΟΣΗ -0,31% -0,31%
ΤΙΜΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 100,314 100,310
CUT-OFF RATIO 58,00% 59,00%
     
Β' ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ    
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 187.500.000 300.000.000
ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΠΟΣΟ 187.500.000 300.000.000