ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ
     
  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
  ΕΝΤΟΚΑ 13 ΕΒΔ. ΕΝΤΟΚΑ 13 ΕΒΔ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 5/5/2021 7/4/2021
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 7/5/2021 9/4/2021
ΛΗΞΗ 6/8/2021 9/7/2021
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 625.000.000 625.000.000
ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  1.237.000.000 1.300.000.000
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 1.012.000.000 1.108.000.000
ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 225.000.000 192.000.000
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 1,98 2,08
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΠΟΣΟ 812.500.000 812.500.000
ΑΠΟΔΟΣΗ -0,40% -0,32%
ΤΙΜΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 100,100 100,080
CUT-OFF RATIO 68,00% 81,00%
     
Β' ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ    
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 187.500.000 187.500.000
ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΠΟΣΟ 187.500.000 187.500.000