ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΕΔ
ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 10 ετους ομολογου 1,50% λήξεως 18-6-2030
Εκδότης Ελληνική Δημοκρατία
Ποσό Έκδοσης 2,5 δις  Ευρώ
Λήξη 18-Ιουν-30
Κουπόνι 1,5%
Τιμή έκδοσης 102,870%
Περιθώριο MS+140bps
Απόδοση 1,187%
Ημερομηνία Διακανονισμού 9-Σεπ-20
Κύριοι Ανάδοχοι Barclays, Citi, IMI-Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley, Nomura and Société Générale
Πιστοληπτική Ικανότητα Moody’s B1 Stable, S&P BB- Stable, Fitch BB Stable, DBRS BB (low) Stable) 
Χρηματιστήριο Εισαγωγής Χρηματιστήριο Αθηνών
Πολλαπλότητα 1000
Προμήθεια 0,175%
Εφαρμοστέο Δίκαιο Αγγλικό