ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΕΔ
ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 15 ετους ομολογου 1,875% λήξεως 4-2-2035
Εκδότης Ελληνική Δημοκρατία
Ποσό Έκδοσης 2 δις  Ευρώ
Λήξη 4-Φεβ-35
Κουπόνι 1,875%
Τιμή έκδοσης 109,460%
Περιθώριο MS+125bps
Απόδοση 1,152%
Ημερομηνία Διακανονισμού 29-Οκτ-20
Κύριοι Ανάδοχοι BNP Paribas, Commerzbank, Goldman Sachs International Bank (GSIB) (B&D), HSBC, J.P. Morgan
Πιστοληπτική Ικανότητα B1/BB-/BB/BBL (Moody’s stb./S&P stb./Fitch stb./DBRS stb.)
Χρηματιστήριο Εισαγωγής Χρηματιστήριο Αθηνών
Πολλαπλότητα 1000
Προμήθεια 0,20%
Εφαρμοστέο Δίκαιο Αγγλικό