ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΕΔ
   
Εκδότης Ελληνική Δημοκρατία
Ποσό Έκδοσης 3,0 δις  Ευρώ
Λήξη 18-Ιουν-30
Κουπόνι 1,5%
Τιμή έκδοσης 99,375%
Περιθώριο MS+160bps /DBR 0 15-2-2030+187,8bps
Απόδοση 1,57%
Ημερομηνία Διακανονισμού 18-Ιουν-20
Κύριοι Ανάδοχοι BNPP/BOFA/DB/GSIB/HSBC/JPM
Πιστοληπτική Ικανότητα B1/BB-/BB/BBL (stb/stb/stb/stb)
Χρηματιστήριο Εισαγωγής Χρηματιστήριο Αθηνών
Πολλαπλότητα 1000
Προμήθεια 0,175%
Εφαρμοστέο Δίκαιο Αγγλικό

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ  
ΛΗΞΗ  
ΚΟΥΠΟΝΙ  
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ  
ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  
ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  
COVERAGE RATIO  
ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ  
ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΚΗ ΤΙΜΗ  
ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΤΙΜΗ  
Β' ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ  
ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΠΟΣΟ