ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΕΔ
   
Εκδότης Ελληνική Δημοκρατία
Ποσό Έκδοσης 2,5 δις  Ευρώ
Λήξη 23-Ιουλ-26
Κουπόνι 1,875%
Τιμή έκδοσης 99,838%
Περιθώριο 243,3μβ έναντι DBR 0,5% 02/26
   
Ημερομηνία Διακανονισμού 23-Ιουλ-19
Κύριοι Ανάδοχοι Barclays, BofA Merill Lynch, Deutsche Bank, Morgan Stanely, Nomura, Société Générale
   
Πιστοληπτική Ικανότητα Β1 (Moody's), B+(S&P), BB-(Fitch)
Χρηματιστήριο Εισαγωγής Χρηματιστήριο Αθηνών
Πολλαπλότητα 1000
Προμήθεια 0,150%
Εφαρμοστέο Δίκαιο Αγγλικό

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ  
ΛΗΞΗ  
ΚΟΥΠΟΝΙ  
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ  
ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  
ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  
COVERAGE RATIO  
ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ  
ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΚΗ ΤΙΜΗ  
ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΤΙΜΗ  
Β' ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ  
ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΠΟΣΟ