ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
  Επανέκδοση  Ομολόγου 4,25%  λήξεως 15-6-2033
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ποσά σε εκ.Ευρώ)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 20/9/2023
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 27/9/2023
ΛΗΞΗ 15/6/2033
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 200
ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.016
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 5,08
ΑΠΟΔΟΣΗ 4,01%
CUT-OFF RATIO 101,85%
ΤΙΜΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 14,00%
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΠΟΣΟ 200