ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
  ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΟΕΔ 4,0% λήξεως 30-1-2037 ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΟΕΔ 4,20% λήξεως 30-1-2042
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ποσά σε εκ.Ευρώ)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 30/5/2022 30/5/2022
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 6/6/2022 6/6/2022
ΛΗΞΗ 30/1/2037 30/1/2042
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 250 150
ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 920 675
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 3,68 4,5
 ΑΠΟΔΟΣΗ 3,51% 3,56%
CUT-OFF RATIO 51% 25%
ΤΙΜΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 105,500 109
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΠΟΣΟ 250 150