ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
  ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 10 ετούς ομολόγου 1,75%  λήξεως 18-6-2032
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ποσά σε εκ.Ευρώ)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 14/11/2022
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 21/11/2022
ΛΗΞΗ 18/6/2032
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 200
ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.026
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 5,13
ΚΟΥΠΟΝΙ 1,75%
CUT-OFF RATIO 50%
ΤΙΜΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 79,35%
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΠΟΣΟ 200