ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΕΔ
Εκδοση νέου  5 ετούς ομολόγου 0,0% λήξεως 12-2-2026
Εκδότης Ελληνική Δημοκρατία
Ποσό Έκδοσης 3 δις  Ευρώ
Λήξη 12-Φεβ-26
Κουπόνι 0,000%
Τιμή έκδοσης 99,186%
Περιθώριο MS+47bps
Απόδοση 0,172%
Ημερομηνία Διακανονισμού 12-Μαϊ-21
Κύριοι Ανάδοχοι  Barclays, BofA Securities, Citi, Commerzbank, Morgan Stanley and Société Générale CIB
Πιστοληπτική Ικανότητα Moody's Ba3 Stable, S&P BB Positive, Fitch BB Stable, DBRS BB Low Stable)
Χρηματιστήριο Εισαγωγής Χρηματιστήριο Αθηνών
Πολλαπλότητα 1000
Προμήθεια 0,125%
Εφαρμοστέο Δίκαιο Αγγλικό