ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
  Επανέκδοση  Ομολόγου 3,375%  λήξεως 15-6-2034
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ποσά σε εκ.Ευρώ)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 19/6/2024
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 26/6/2024
ΛΗΞΗ 15/6/2034
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 200
ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 727
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 3,64
ΑΠΟΔΟΣΗ 3,56%
CUT-OFF RATIO 97,00%
ΤΙΜΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 98,500
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΠΟΣΟ 200