ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΕΔ
  Επανέκδοση 5 ετούς ομολόγου 0,0% λήξεως 12-2-2026 Επανέκδοση 30 ετούς ομολόγου 1,875% λήξεως 24-1-2052
Εκδότης Ελληνική Δημοκρατία Ελληνική Δημοκρατία
Ποσό Έκδοσης 1,5 δις  Ευρώ 1 δις  Ευρώ
Λήξη 12/2/2026 24-Ιαν-52
Κουπόνι 0,00% 1,875%
Τιμή έκδοσης 99,911% 104,730%
Περιθώριο MS+38bps MS+135bps
Απόδοση 0,020% 1,675%
Ημερομηνία Διακανονισμού 8-Σεπ-21 8-Σεπ-21
Κύριοι Ανάδοχοι ALPHA BANK / BARCLAYS (B&D/DM) / CITI / COMMERZBANK / MORGAN STANLEY ALPHA BANK / BARCLAYS (B&D/DM) / CITI / COMMERZBANK / MORGAN STANLEY
Πιστοληπτική Ικανότητα Moody's Ba3 Stable, S&P BB Positive, Fitch BB Stable, DBRS BB Low Stable) Moody's Ba3 Stable, S&P BB Positive, Fitch BB Stable, DBRS BB Low Stable)
Χρηματιστήριο Εισαγωγής Χρηματιστήριο Αθηνών Χρηματιστήριο Αθηνών
Πολλαπλότητα 1000 1000
Προμήθεια 0,125% 0,250%
Εφαρμοστέο Δίκαιο Αγγλικό Αγγλικό