ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΕΔ
Εκδοση 10 ετούς ομολόγου 1,75% λήξεως 18-6-2032
Εκδότης Ελληνική Δημοκρατία
Ποσό Έκδοσης 3,0 δις  Ευρώ
Λήξη 18-Ιουν-32
Κουπόνι 1,75%
Τιμή έκδοσης 99,197%
Περιθώριο MS+140bps
Απόδοση 1,836%
Ημερομηνία Διακανονισμού 26-Ιαν-22
Κύριοι Ανάδοχοι Barclays-Commerzbank -Eurobank-Morgan Stanley-Νomura-Societe Generale
Πιστοληπτική Ικανότητα Moody's Ba3 Stable, S&P BB Positive, Fitch BB positive, DBRS BB positive
Χρηματιστήριο Εισαγωγής Χρηματιστήριο Αθηνών
Πολλαπλότητα 1000
Προμήθεια 0,175%
Εφαρμοστέο Δίκαιο Αγγλικό