ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε εκατ)
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΛΗΞΗ ΔΗΜ/ΝΟ ΠΟΣΟ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟΔΟΣΗ
8/1/2013 11/1/2013 8/2/2013  750 983 1.200 3.95%
11/12/2012 14/12/2012 11/1/2013 2.125 2.763 3.400 3.98%
13/11/2012 16/11/2012 14/12/2012 2.125 2.765 3.400 3.95%