ΟΜΟΛΟΓΑ 15-ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε εκατ)
               
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚ-ΣΜΟΥ   ΛΗΞΗ ΚΟΥΠΟΝΙ ΔΗΜ/ΝΟ ΠΟΣΟ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΠΟΣΟ  ΤΙΜΗ
18/7/2023 ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 18/7/2038 4,375% 3.500 13.600 3.500 99,042%
29/10/2020 ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 4/2/2035 1,875% 2.000 16.800 2.000 109,460%
4/2/2020 ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 4/2/2035 1,875% 2.500 18.800 2.500 99,534%