ΟΜΟΛΟΓΑ 15-ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε εκατ)
                 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚ-ΣΜΟΥ   ΛΗΞΗ ΚΟΥΠΟΝΙ ΔΗΜ/ΝΟ ΠΟΣΟ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΤΙΜΗ  ΤΙΜΗ
29/10/2020 ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 4/2/2035 1,875% 2.000 16.800 2.000   109,460%
4/2/2020 ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 4/2/2035 1,875% 2.500 18.800 2.500   99,534%