ΟΜΟΛΟΓΑ 3-ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΣΕ ΕΚΑΤΟΜ.)

 

 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚ-ΣΜΟΥ   ΛΗΞΗ ΚΟΥΠΟΝΙ ΔΗΜ/ΝΟ ΠΟΣΟ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΤΙΜΗ ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΚΗ ΤΙΜΗ
16/9/2014 ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 17/7/2017 3,375% 589   589   100,100
17/7/2014 ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 17/7/2017 3,375% 1.500   1.500   99,650